Stopka redakcyjna

Zgodnie z §5 Ustawy o Telesłużbach za treść tych stron interentowych odpowiedzialny jest:
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz Niederschlesien mbH
Arbeitsgruppe Freizeitknüller der Oberlausitz
Humboldtstraße 25
D-02625 Bautzen
E-Mail: info@freizeitknueller.de

Treść tej strony internetowej chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa, także te dotyczące tłumaczenia, dodruku i rozpowszechniania tej treści lub jej części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Freizeitknüller der Oberlausitz e.V. treść tej strony nie może być w żadnej formie reprodukowana lub przetwarzana, powielana ani rozpowszechniana przy użyciu systemów elektronicznych.

Mimo dokładnej kontroli merytorycznej nie przejmujemy odpowiedzialności za treści obcych linków. Za treść stron połączonych linkami odpowiedzialni są wyłącznie ich właściciele